ภาษีรถยนต์คืออะไร? ZamOdenir MTV ราคาเท่าไหร่
ทั่วไป

ภาษีรถยนต์ คืออะไร อะไร Zamขณะนี้จ่ายอย่างไร? เอ็มทีวีราคาเท่าไหร่?

ภาษีรถยนต์เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากยานยนต์ที่ต้องจ่ายในช่วงเวลาหนึ่งภายในปีปฏิทิน ซึ่งเงื่อนไขจะกำหนดโดยกฎหมายจราจรบนทางหลวงและได้จดทะเบียนไว้ในสาขาการจราจร [... ]

จีนยังผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งล้านคันโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ
ประเภทยานพาหนะ

จีนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 2022 ล้านคันในปี 96.9 เพิ่มขึ้น 7%

ตามข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีน (CAAM) การผลิตและการขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2022 จีนจึงเป็นเจ้าโลกในตำแหน่งนี้ติดต่อกันถึง 8 ปี [... ]

มีการลงทะเบียนยานพาหนะหนึ่งพันคันเพื่อการจราจรในอิซมีร์ต่อปี
ทั่วไป

2022 74 คันได้รับการจดทะเบียนเพื่อการจราจรในปี 522 ในอิซมีร์

ในปี 2022 จำนวนยานพาหนะที่ลงทะเบียนเพื่อการจราจรในอิซเมียร์เพิ่มขึ้น 4,6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และสูงถึง 74 522 คัน จำนวนยานพาหนะที่ลงทะเบียนเพื่อการจราจรในอิซเมียร์ 2022 ล้าน 1 ณ ปี 650 [... ]

Armator คืออะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นได้
ทั่วไป

เจ้าของเรือคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นเจ้าของเรือได้อย่างไร

ผู้ที่ทำการค้าผ่านเส้นทางเดินเรือเรียกว่า “เจ้าของเรือ” เจ้าของเรือเป็นเจ้าของเรือหรือเรือของตนเอง ดังนั้นจึงทำงานในฐานะนักลงทุนหรือนายจ้าง ไม่ใช่ในฐานะลูกจ้าง [... ]