จ่าสิบเอกคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นอย่างไร จ่าสิบเอกเงินเดือน 2022

เงินเดือนจ่าผู้เชี่ยวชาญ
จ่าสิบเอกคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นจ่าสิบเอกได้อย่างไร เงินเดือน 2022

จ่า; เขาเป็นคนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อยและทำหน้าที่รับราชการทหารอย่างมืออาชีพในการบังคับบัญชากองกำลังภายในกองกำลังตุรกี

จ่าสิบเอกทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

จ่าสิบเอกทำงานภายในกองทัพตุรกีและมีหน้าที่หลายอย่าง โดยหลักแล้วคือการจัดหาความมั่นคงให้มาตุภูมิ หน้าที่และความรับผิดชอบของจ่าแตกต่างกันไปตามคำสั่งกองกำลังหรือชั้นเรียนที่พวกเขาอยู่ใน

  • เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและเอกชน
  • เพื่อให้การสื่อสาร
  • การจัดบริการยามและรักษาความปลอดภัยวิทยาเขต
  • พวกเขามีหน้าที่เช่นการเข้าร่วมในบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

ข้อกำหนดในการเป็นจ่าสิบเอก

บุคคลที่เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐตุรกี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย และเคยรับใช้ชาติหรือกำลังรับราชการทหารในตำแหน่งจ่าสิบเอก สามารถเป็นจ่าผู้เชี่ยวชาญได้ บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับจ่าสิบเอกควรกรอกแบบฟอร์มใบสมัครของกองทัพตุรกีสำหรับจ่าสิบเอก ผู้สมัครจ่าผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการฝึกอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการสอบและสัมภาษณ์ ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมกลายเป็นจ่าสิบเอก อีกวิธีในการเป็นจ่าสิบเอกคือการเปลี่ยนจากสิบโทเป็นจ่า

จ่าสิบเอกเงินเดือน 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งจ่าสิบเอกมีค่าต่ำสุด 6.110 TL เฉลี่ย 11.750 TL สูงสุด 23.130 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*