อาจารย์ใหญ่คืออะไร เขาทำอย่างไรจึงจะเป็น
ทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียนคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน 2022

ผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมในสถาบันที่เขารับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแห่งชาติ หน้าที่ที่สำคัญอื่น ๆ ของผู้อำนวยการโรงเรียนคือการพัฒนาโปรโตคอลด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการตอบสนองฉุกเฉิน ผู้อำนวยการโรงเรียน [... ]