ราเบีย เบอร์เซน โกเกอร์ซิน คือใคร?
ชีวิต

คำถามของใครอยากเป็นเศรษฐี: ตัวอักษรสี่ตัวใดในตัวอักษรเหล่านี้ที่พบได้น้อยกว่าตัวอักษรอีกสามตัวในชื่อของ 81 จังหวัดในตุรกี

นี่คือคำถาม 1 ล้านข้อใน Who Wants to Be a Millionaire: ตัวอักษรสี่ตัวใดในชื่อของ 81 จังหวัดในตุรกีที่พบน้อยกว่าอีกสามตัว Rabia ใครจะเป็นเศรษฐีในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 [... ]