Stylist คืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร สไตลิสเงินเดือน 2022

Stylist คืออะไร Stylist ทำอะไรเพื่อเป็นเงินเดือน Stylist
Stylist คืออะไร พวกเขาทำอะไร จะเป็น Stylist เงินเดือน 2022 ได้อย่างไร

สไตลิสต์; นักแสดง นายแบบ ฯลฯ ที่มีส่วนร่วมในการโฆษณา ภาพยนตร์ หรือการถ่ายภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกเสื้อผ้าสำหรับบุคคล กำหนดเครื่องประดับ และเตรียมบุคคลสำหรับการถ่ายทำ Stylist ให้บริการสำหรับบุคคล แฟชั่นเฮาส์ และแบรนด์เสื้อผ้า

สไตลิสต์ทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

ลักษณะงานของสไตลิสต์ ซึ่งมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งในการให้คำแนะนำด้านแฟชั่น ได้แก่

 • ให้คำปรึกษาด้านสไตล์แก่ดารา นางแบบ หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ
 • สร้างสไตล์ใหม่สำหรับแต่ละบุคคล
 • เพื่อศึกษาวิจัยประเภทผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • เพื่อติดตามนักออกแบบแฟชั่น
 • ร่วมเดินแฟชั่นโชว์
 • เพื่อติดตามกระแสการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นและการออกแบบในระดับภูมิภาคและระดับโลก
 • ร่วมมือกับดีไซเนอร์ ช่างตัดเสื้อ นางแบบ ช่างภาพ ช่างทำผมและช่างแต่งหน้า ผู้ค้าปลีก สื่อ และคนดัง

วิธีการเป็นสไตลิสต์

เป็นไปได้ที่จะเป็นสไตลิสต์โดยจบการศึกษาจากแผนกสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งรับนักเรียนที่สอบความสามารถพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมประกาศนียบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้ที่สนใจในวิชาชีพแต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากแผนกดังกล่าว

สไตลิสต์ต้องมี

สไตลิสต์คาดว่าจะสามารถกำหนดประเภทของเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ โดยคำนึงถึงประเภทร่างกายของลูกค้าและประเภทของงานที่พวกเขาต้องการเข้าร่วม คุณสมบัติอื่น ๆ ของสไตลิสต์ที่คาดว่าจะมีมุมมองที่สร้างสรรค์ ได้แก่

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น โทนสี
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างประเภทต่างๆ และการแต่งตัวให้มีสไตล์ที่สุด
 • เพื่อให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่น
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี
 • การพัฒนาการออกแบบที่สร้างสรรค์และแหวกแนว
 • เพื่อปรับใช้กับการทำงานเป็นทีม
 • ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทาง

สไตลิสเงินเดือน 2022

เมื่อสไตลิสต์ก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 11.050 TL ต่ำสุด, เฉลี่ย 13.810 TL, สูงสุด 24.810 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*