เผยแพร่รายงานอุบัติเหตุจราจรปี 2021 ของตุรกี
ประเภทยานพาหนะ

เผยแพร่รายงานอุบัติเหตุจราจรปี 2021 ของตุรกี

มีการแชร์รายงานอุบัติเหตุจราจรในตุรกี จากรายงานที่ตีพิมพ์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2021 ซึ่งเป็นเมืองที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด และข้อมูลสถิติอื่นๆ อีกมากมาย [... ]