E-mobility เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

E-mobility เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
E-mobility เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
สมัครสมาชิก  


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าได้เติบโตขึ้นทั่วโลก ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งลดการปล่อยคาร์บอน มีบทบาทสำคัญในความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความสนใจที่แสดงในรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกวันเนื่องจากความกังวลต่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดและการเคารพในธรรมชาติ แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีอยู่ในหลายภูมิภาคของตุรกีไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าได้ แต่ Hager ยังคงดำเนินการวิจัยและพัฒนาและศึกษานวัตกรรมต่อไปเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

คาดว่าส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2025 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 29 ด้วยความหลากหลายของรูปแบบและการลงทุนใหม่ E-mobility ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด และรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เมื่อเผชิญกับการปล่อย CO2 ที่เพิ่มขึ้นและทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขาดแคลนมากขึ้น การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะสร้างกลยุทธ์ด้านสภาพอากาศ พลังงาน และการเคลื่อนไหวแบบบูรณาการสำหรับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง

นอกจากการลงทุนในสถานีชาร์จในตุรกีแล้ว ควรพัฒนาโซลูชันในพื้นที่จัดเก็บพลังงานเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานที่ได้รับจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะมีความต่อเนื่อง ด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องป้องกันไม่ให้ผู้คนพอใจกับพลังงานที่มาจากกริดเท่านั้น และเพื่อเก็บพลังงานหมุนเวียน ชาร์จรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อกำจัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูง

รถยนต์ไฟฟ้าต้องการพื้นที่

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีอยู่ในหลายภูมิภาคของตุรกีไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า ประการแรก เทศบาลควรทำงานในด้านโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้า และบางส่วนของที่จอดรถควรสงวนไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในขณะนี้ เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นบนท้องถนนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับไมโครกริด

Hager สร้างโซลูชัน

จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการศึกษานวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Hager Group มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบพลังงาน สถานีชาร์จไฟฟ้า และไมโครกริด ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามในด้านประสิทธิภาพพลังงาน นอกจากการลงทุนในสถานีชาร์จแล้ว Hager ยังดำเนินการในด้านการจัดเก็บพลังงานเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานมีความต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจในการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนและการชาร์จรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ