Koenigsegg Gemera และแบบจำลองแนวคิดเกี่ยวกับศีล Polestar แสดงในกรอบเดียวกัน
แบรนด์รถยนต์ของสวีเดน

Koenigsegg Gemera และแบบจำลองแนวคิดเกี่ยวกับศีล Polestar แสดงในกรอบเดียวกัน

Gamera และ Precept ซึ่งเป็นไฮเปอร์คาร์ใหม่ของแบรนด์ Koenigsegg และ Polestar ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติสวีเดน ได้แสดงไว้ในกรอบเดียวกัน รูปภาพเหล่านี้อยู่ในบัญชี Instagram ของแบรนด์ Koenigsegg "สิ่งที่น่าตื่นเต้น [... ]