ลีพมอเตอร์ ที
ประเภทยานพาหนะ

Ulu Motor กลายเป็นผู้จัดจำหน่าย Leapmotor ในตุรกี

Ulu Motor หนึ่งในบริษัทในเครือ Ulubaşlar Group จับมือกับ Leapmotor ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนรายอื่น หลังจากประสบความสำเร็จในการเป็นตัวแทนของแบรนด์ Skywell ของจีน ดำเนินงานในภาคยานยนต์ สารสนเทศ การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และการท่องเที่ยว [... ]