Dodge Rahmi พยานการอพยพเมื่อ 100 ปีที่แล้วจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ M. Koç
แบรนด์รถยนต์อเมริกัน

Dodge Rahmi พยานการอพยพเมื่อ 100 ปีที่แล้วจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ M. Koç

พิพิธภัณฑ์ Rahmi M. Koç พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของตุรกี ได้เพิ่มวัตถุพิเศษอีกอย่างหนึ่งในคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์ รถรุ่นดั้งเดิมปี 1923 ผลิตโดยพี่น้อง Dodge ในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า “Dust Bowl” [... ]