ทั่วไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร: เราให้การสนับสนุน 2,4 พันล้าน Liras แก่ภาคเมล็ดพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ดร. Bekir Pakdemirli ภายในปี 2020 โดยสถาบันวิจัยในเครือกระทรวง 74 ด้านพืชไร่สวน ... [... ]