ทั่วไป

Lenzing: วัตถุดิบที่ยั่งยืนในแฟชั่นและสิ่งทอที่บ้าน

จากการสำรวจวัตถุดิบที่ยั่งยืนในแฟชั่นและสิ่งทอที่บ้านของ Lenzing; ผู้บริโภคเสื้อผ้าและเคหะสิ่งทอแบรนด์“ ความโปร่งใส… [... ]