รถยนต์ในประเทศของรัสเซียที่ไม่มีคนขับเริ่มถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลในมอสโก
ประเภทยานพาหนะ

รถยนต์ไร้คนขับที่ผลิตในรัสเซียเริ่มถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลในมอสโกว

รถยนต์ในประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองของรัสเซียได้เริ่มใช้ในโรงพยาบาล Pigorov ในเมืองหลวงมอสโกแล้ว รถขนส่งการทดสอบของผู้ป่วยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ตามข่าวใน sputniknews; “จากเว็บไซต์ของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก Sergey Sobyanin [... ]