Carigami แทน Origami จาก Infinit
การถ่ายภาพ

Carigami แทน Origami จาก Infiniti

บริษัทรถยนต์หลายแห่งสนับสนุนการเรียกร้องอยู่แต่ในบ้านสำหรับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส และสร้างแคมเปญหรือโฆษณาที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้นี้ หนึ่งในแคมเปญที่น่าสนใจเหล่านี้มาจาก Infiniti [... ]