การซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยโทเค็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่?
กระเป๋า

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยโทเค็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

โทเค็นเป็นหน่วยการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (IT) ดังนั้นเราจึงสามารถเปรียบเทียบกับหุ้นในตลาดหุ้นได้ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน ICO (การออกโทเค็น) เพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการไอที [... ]

กระเป๋า

การเปลี่ยนแปลง SCT บริษัท ที่ได้รับผลกระทบในตลาดหลักทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงในภาษีการบริโภคพิเศษ (SCT) ที่ใช้กับรถยนต์เช่นเดียวกับราคารถยนต์ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ... [... ]