CityAirbus บินแท็กซี่ไฟฟ้า
ประเภทยานพาหนะ

เปิดตัวรถแท็กซี่เฮลิคอปเตอร์แอร์บัสพร้อมเครื่องยนต์ไฟฟ้า

Flying Taxi CityAirbus เปิดตัวเพื่อขาย: บริษัท American Airbus ได้บุกเบิกพื้นที่ใหม่และแนะนำ CityAirbus eVOL ซึ่งเป็นแนวคิดแท็กซี่ทางอากาศที่บินได้ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการจราจรในเมือง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า [... ]