ประกาศผลการตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS จาก ÖSYM! มีการประกาศการตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS ปี 2023 หรือไม่ การตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS ปี 2023 คืออะไร? zamเมื่อไหร่จะประกาศ

ใช่แล้ว

ผลลัพธ์ของการตั้งค่าเพิ่มเติมของ ÖSYM, YKS คืออะไร? zamเขาได้ออกประกาศว่าจะประกาศในขณะนี้ ดังนั้น ผลการตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS จะประกาศบนเว็บไซต์ของ ÖSYM ในวันที่ 26 กันยายน 2023 เวลา 14.00 น.

จะทำให้ YKS ตั้งค่าเพิ่มเติมได้อย่างไร?

ใช่แล้ว

การตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS สามารถทำได้ในระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน ได้ที่ที่อยู่ ais.osym.gov.tr ​​​​ของ ÖSYM หรือแอปพลิเคชันมือถือ ÖSYM Candidate Transactions ภายในขอบเขตของตำแหน่งเพิ่มเติม ผู้สมัครจะสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับแผนกของตนและคะแนนจากโควตาว่างเกือบ 163 รายการ

ค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมของ YKS คือเท่าไร?

ใช่แล้ว

ค่าธรรมเนียมการตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS ถูกกำหนดไว้ที่ 50 TL ผู้สมัครจะสามารถฝากเงินค่าธรรมเนียมบุริมสิทธิได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันทำการแรกอย่างเป็นทางการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาบุริมสิทธิ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลานี้ จะไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดตำแหน่งเพิ่มเติม การกำหนดลักษณะของผู้สมัครที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดตำแหน่งเพิ่มเติมจะถือว่าไม่ถูกต้องและจะไม่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

ผลลัพธ์การตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS หมายความว่าอย่างไร

ผลลัพธ์การตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครโปรแกรมใดถูกจัดให้อยู่ในขอบเขตของตำแหน่งเพิ่มเติม ผู้สมัครจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในโปรแกรมที่ตนเข้าเรียน แต่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน หากผู้สมัครไม่ลงทะเบียน จะถือว่าสละสิทธิ์ในโปรแกรมที่พวกเขาเลือก

จะเรียนรู้ผลลัพธ์การตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS ได้อย่างไร?

ใช่แล้ว

ผลการตั้งค่าเพิ่มเติมของ YKS จะประกาศบนเว็บไซต์ของ ÖSYM ในวันที่ 26 กันยายน 2023 เวลา 14.00 น. ผู้สมัครจะต้องส่งหมายเลข TR ID และรหัสผ่านไปที่ ÖSYM bu พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ผลลัพธ์ของตนได้จากที่อยู่หรือแอปพลิเคชันมือถือธุรกรรมผู้สมัครของ ÖSYM

ÖSYM จะไม่ส่งเอกสารผลการสอบให้กับผู้สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์