ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นร้อยละในตุรกี

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นร้อยละในตุรกี