ประสิทธิภาพของ DS E Tense ได้รับเลือกให้เป็นแนวคิดแห่งปีจากงาน GQ Auto Awards
ประเภทยานพาหนะ

DS E-Tense Performance ได้รับรางวัล Concept of the Year ในงาน GQ Automobile Awards ปี 2023

DS E-TENSE PERFORMANCE ได้รับรางวัล “Concept of the Year” ที่งาน GQ Car Awards ปี 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ลอนดอนในเดือนกุมภาพันธ์ ในปีนี้ รางวัลที่มอบให้เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดแบบชาร์จซ้ำได้นั้นเป็นยานยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ น่าสนใจ [... ]