ครูบัลเลต์คืออะไร ทำอย่างไร มาเป็นได้อย่างไร?

ครูสอนบัลเลต์คืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร
ครูสอนบัลเลต์คืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร

ครูสอนบัลเลต์คือผู้ที่ช่วยให้นักเต้นแสดงความรู้สึกและความคิดของตัวละครในเรื่องราวบนเวทีด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบกับดนตรี นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของครูสอนบัลเลต์ในการได้รับทักษะการเต้นและบัลเลต์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้

ครูสอนบัลเลต์คือบุคคลที่ดำเนินการฝึกอบรมโดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ของสถาบันที่ตนทำงานให้ ครูสอนบัลเลต์ซึ่งดูแลให้นักเรียนที่เธอให้การศึกษาด้านการเต้นสร้างความสัมพันธ์กับการเต้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังติดตามพัฒนาการของนักเรียนและแนะนำพวกเขาให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

ครูสอนบัลเล่ต์ทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

ครูบัลเลต์ซึ่งสอนบัลเลต์ในสถาบันการเต้นที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่แนะนำนักเรียนให้รู้จักบัลเลต์และดูแลให้ร่างกายของพวกเขาทำงานประสานกันกับบัลเลต์ นอกจากนี้ หน้าที่อื่นๆ ของครูสอนบัลเลต์ที่มีส่วนในการพัฒนาความรู้สึกด้านดนตรีและจังหวะของนักเรียนมีดังนี้

  • เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและถ่ายทอดความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับบทบาทที่พวกเขาจะเล่น
  • การจัดและฝึกซ้อมการทำงานเป็นทีม
  • เตรียมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ
  • การกำหนดองค์ประกอบต่างๆ เช่น ดนตรีและเครื่องแต่งกายที่จะใช้ในการแสดง
  • เพื่อติดตามพัฒนาการในสาขาวิชาชีพและพัฒนานักศึกษาในแนวทางนี้
  • สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบัลเลต์และเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด

ข้อกำหนดในการเป็นครูสอนบัลเล่ต์

ในการเป็นครูสอนบัลเลต์ จำเป็นต้องจบการศึกษาจากแผนกบัลเลต์ของโรงเรียนสอนดนตรีในมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะสามารถเป็นครูสอนบัลเลต์ที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการได้ แต่จะไม่สามารถแต่งตั้งให้เป็นครูสอนบัลเลต์ด้วยการฝึกอบรมเหล่านี้ได้

จำเป็นต้องมีการศึกษาอะไรบ้างในการเป็นครูสอนบัลเล่ต์?

ในแผนกบัลเล่ต์ของโรงเรียนสอนดนตรีจะมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขานี้ บางส่วนของหลักสูตรที่กำหนดในแผนกเหล่านี้มีดังนี้: บัลเล่ต์คลาสสิก, Pas De Deux, การแสดงละคร, สุนทรียศาสตร์, องค์ประกอบการเต้น, จิตวิทยาการศึกษา, การเต้นรำร่วมสมัย, การเลียนแบบบัลเล่ต์, การทำงานร่วมกันบนเวที, ประวัติบัลเล่ต์, การวิเคราะห์บัลเล่ต์, โน้ตบัลเล่ต์

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*