นักออกแบบรองเท้าคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนนักออกแบบรองเท้า 2023

นักออกแบบรองเท้าคืออะไร พวกเขาทำอย่างไรจึงจะเป็นเงินเดือนนักออกแบบรองเท้าได้
นักออกแบบรองเท้าคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นนักออกแบบรองเท้าได้อย่างไร เงินเดือน 2023

นักออกแบบรองเท้า เป็นชื่อระดับมืออาชีพที่มอบให้กับผู้ที่ฝึกฝนด้านการศึกษาและแม่พิมพ์เพียงอย่างเดียว ออกแบบโมเดลและเตรียมวิธีการนำเสนอ ซึ่งจำเป็นโดยพื้นฐานในการออกแบบรองเท้า ปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การใช้เทคนิค การปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน

นักออกแบบรองเท้าทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักออกแบบรองเท้าซึ่งมีหน้าที่ทำงานอย่างพิถีพิถัน ได้แก่

 • ทำโปรไฟล์พื้นฐานสำหรับรองเท้า
 • ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายแรงงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • การสร้างแบบจำลอง gova แบบปิด
 • การหาขนาดรองเท้าที่เหมาะสม
 • เพื่อให้หนังที่ใช้ในการทำรองเท้าบางลง
 • ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์
 • การใช้และการเย็บจักรเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน
 • เพื่อให้สามารถติดตั้ง gova ด้วยมือได้
 • การจัดระเบียบและล่ามด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์และพอยต์
 • การสร้างฟอร์มสองหรือสามมิติ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุมีแสงและมืด
 • การสร้างแสงและเงาบนวัตถุ
 • การใช้สีสำหรับรองเท้า
 • การพัฒนาคอลเลกชันและลองออกแบบใหม่

จำเป็นต้องมีการศึกษาอะไรบ้างในการเป็นนักออกแบบรองเท้า

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดในการเป็นนักออกแบบรองเท้า:

 • สาขาออกแบบรองเท้าและผลิตรองเท้า สาขา เทคโนโลยีรองเท้า ปวส.; เพื่อรับการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งของการผลิตรองเท้า, การสร้างแบบจำลองรองเท้า, การผลิตอานม้าหรือหลักสูตรอนุปริญญาสองปีของมหาวิทยาลัย, เทคโนโลยีการแปรรูปหนัง, การออกแบบรองเท้าและเครื่องหนัง
 • เพื่อรับการฝึกอบรมและการรับรองในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนนักออกแบบรองเท้า 2023

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 14.880 TL สูงสุด เฉลี่ย 18.600 TL สูงสุด 30.760 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ