Asphalt Plant Operator คืออะไร ทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนผู้ปฏิบัติงานโรงงานยางมะตอยปี 2023

ผู้ดำเนินการโรงงานแอสฟัลต์คืออะไร ทำอย่างไร เพื่อเป็นเงินเดือนผู้ดำเนินการโรงงานแอสฟัลต์
ผู้ปฏิบัติงานโรงงานแอสฟัลต์คืออะไร เขาทำอะไร วิธีที่จะเป็นพนักงานโรงงานแอสฟัลต์เงินเดือน 2023

ผู้ประกอบการโรงงานแอสฟัลต์มีหน้าที่รับผิดชอบในการผสมวัสดุผิวทางแอสฟัลต์ การเตรียมและการจัดการอุปกรณ์ในการปูแอสฟัลต์

ผู้ประกอบการโรงงานยางมะตอยทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

 • การกำหนดสัดส่วนของส่วนผสมของโรงงานแอสฟัลต์
 • สังเกตการเปลี่ยนแปลงประเภท คุณภาพ และคุณภาพของวัสดุที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าส่วนผสม
 • เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงก่อนดำเนินการ
 • เพื่อใช้มาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุ
 • ขนถ่ายโรงงานแอสฟัลต์ไปยังเครื่องจักรก่อสร้างของผู้ให้บริการ
 • เพื่อให้แน่ใจว่าการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำ
 • เพื่อสื่อสารสถานการณ์ที่ต้องซ่อมแซมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อลดปริมาณขยะ
 • เพื่อปฏิบัติงานตามข้อกำหนดนโยบายความปลอดภัยของบริษัท
 • การตรวจจับและรายงานภัยคุกคามด้านความปลอดภัย

จะเป็นผู้ประกอบการโรงงานยางมะตอยได้อย่างไร?

ในการเป็นผู้ดำเนินการโรงงานยางมะตอย จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • อายุ 18 ปี
 • อย่างน้อยก็จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
 • ไม่มีความเจ็บป่วยทางจิตหรือความบกพร่องทางร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถประกอบการได้
 • ไม่เคยต้องโทษในความผิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายจราจรทางบก ฉบับที่ 2918 ดังต่อไปนี้ “ไม่มีประวัติการถูกตัดสินว่ามีความผิดตามที่ระบุไว้ในวรรคที่เจ็ดของมาตรา 4 ของกฎหมายต่อต้านการลักลอบนำเข้า วรรคสองและวรรคถัดไปของมาตรา 10 ของกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน มีด และเครื่องมืออื่นๆ เลขที่ 7 จาก 1953/ 6136/12”
 • มีใบขับขี่ G class

คุณสมบัติที่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงานโรงงานยางมะตอย

 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางกายภาพในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงและเป็นเวลานาน
 • สามารถใช้อุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น เครื่องตัดยางมะตอย เครื่องวาง
 • เพื่อปรับให้เข้ากับการทำงานในช่วงเวลาทำงานที่ผันแปร
 • สามารถทำงานต่างเมืองได้โดยไม่มีอุปสรรคในการเดินทาง
 • การปรับตัวให้เข้ากับการทำงานเป็นทีม
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหารสำหรับผู้สมัครชาย

เงินเดือนผู้ปฏิบัติงานโรงงานยางมะตอยปี 2023

ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานโรงงานยางมะตอยก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 19.470 TL ต่ำสุด เฉลี่ย 24.340 TL สูงสุด 31.640 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*