Editorial Director คืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเงินเดือน 2022

กรรมการกิจการกระจายเสียงคืออะไร
ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นผู้อำนวยการกองบรรณาธิการได้อย่างไร เงินเดือนปี 2022

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์; เป็นชื่อที่มอบให้กับบุคคลที่รับผิดชอบหลักในการสร้างโปรแกรมสิ่งพิมพ์และการผลิตโครงการตามหลักการของสำนักพิมพ์และผู้ที่จัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้แปลและผู้เขียน

ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของหัวหน้ากองบรรณาธิการซึ่งรับผิดชอบในการบริหารวิสัยทัศน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และดูแลให้การสร้างรายการออกอากาศอยู่ในกรอบของหลักการของสำนักพิมพ์ มีดังนี้

  • เพื่อเตรียมงบประมาณนำเสนอผู้บริหารร่วมกับผู้ประสานงานสิ่งพิมพ์
  • เพื่อเตรียมแผนการตีพิมพ์ตามที่กำหนดโดยหลักการและการตัดสินใจของสิ่งพิมพ์
  • เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและผู้แปลกับสำนักพิมพ์ กำหนดเงื่อนไขของสัญญา
  • นำนักเขียนใหม่ทั้งในและต่างประเทศมาสู่สำนักพิมพ์
  • เพื่อผลิตและจัดทำโครงการใหม่
  • เพื่อพัฒนาทีมงานอย่างมืออาชีพ
  • การประเมินโครงการที่เสนอ
  • เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและแผนงาน

จะเป็นบรรณาธิการอำนวยการได้อย่างไร

เพื่อที่จะเป็นผู้อำนวยการกระจายเสียง จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบการสื่อสารและสื่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ แน่นอนว่าการจบการศึกษาจากโปรแกรมเหล่านี้อาจไม่เพียงพอ เดียวกัน zamการเรียนจบด้วยเกรดที่ดีในเวลาเดียวกันอาจส่งผลดีต่อกระบวนการรับสมัคร นอกจากนี้ การรู้ภาษาต่างประเทศเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ต้องการในกระบวนการสรรหาบุคลากร

ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเงินเดือน 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งกองบรรณาธิการคือ 8.610 TL ต่ำสุด เฉลี่ย 10.770 TL สูงสุด 16.120 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*