คนขับรถส่วนตัวคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร

อะไรเป็นพิเศษ Sofor อะไร มันทำอะไร ทำอย่างไรถึงจะเป็น
คนขับรถส่วนตัวคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร

ผู้ที่ขับขี่ยานยนต์บนทางหลวงเรียกว่าผู้ขับขี่ บุคคลที่ใช้ยานพาหนะของตนเองหรือของผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในนามของบุคคลอื่น เรียกว่า คนขับรถส่วนตัว สามารถกำหนดพื้นที่ได้ตามเครื่องมือที่ใช้ วัตถุประสงค์ และภาคส่วน

คนขับรถส่วนตัวทำอะไรได้บ้าง? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

ผู้ขับขี่ส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎจริยธรรมและกฎจราจรที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของบุคคล ครอบครัว หรือสถาบันที่พวกเขาทำงานด้วย เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดของตัวเองอาจนำมาซึ่งความสูญเสียร้ายแรงได้ เขาควรมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่เขารับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับยานพาหนะ:

 • ทำความสะอาดภายในและภายนอก,
 • การบำรุงรักษาทางเทคนิคและตามระยะเวลา
 • การติดตามขั้นตอนการประกันภัยและการตรวจสอบ
 • การจัดหาและครอบครองวัสดุที่กฎหมายกำหนด
 • ขจัดข้อบกพร่องต่างๆ ของรถ เช่น น้ำมันและน้ำ แบตเตอรี่ เครื่องยนต์ เบรค สายพาน
 • การดำเนินการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายและการซ่อมแซมทั้งหมด
 • การเปลี่ยนยางตามฤดูกาล การควบคุมแรงดันอย่างสม่ำเสมอ
 • การควบคุมระบบทำความร้อนและความเย็น
 • การควบคุมสัญญาณไฟหยุดและไฟหน้า
 • ติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขับขี่และการบริการ:

 • ไม่ฝ่าฝืนถนนและกฎจราจร
 • การใช้เส้นทางที่เหมาะสม การเอาใจใส่ การขึ้นลง การให้ความช่วยเหลือ
 • ในกรณีฉุกเฉินแจ้งหน่วยราชการ
 • จอดรถในที่ที่เหมาะสม
 • ช่วยขนสัมภาระ
 • ฝนตก zamเพื่อรองรับผู้โดยสารด้วยร่มในชั่วพริบตา
 • เพื่อเคารพชีวิตส่วนตัว

สิ่งที่ต้องมีในการเป็นคนขับรถส่วนตัว

ขึ้นอยู่กับยานพาหนะที่เขาจะใช้ ใครก็ตามที่มีใบอนุญาตคลาส B สามารถเป็นคนขับรถส่วนตัวได้ คนขับรถส่วนตัวบางคนอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเช่นงานเอกสารหรือการจัดการวัสดุ

จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอะไรบ้างในการเป็นคนขับรถส่วนตัว?

คนขับรถส่วนตัวไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงการขับรถ ควรคำนึงถึงความรับผิดชอบของอาชีพด้วย

 • รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ
 • สามารถอ่านแผนที่ ใช้นำทาง
 • เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • เรียนรู้ข้อกฎหมาย ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

 

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*