การากัส CEO ของ TOGG จะมาในรูปแบบที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

การากัส CEO ของ TOGG จะมาในรูปแบบที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

TOGG CEO Karakaş 'โมเดลที่สาธารณชนเข้าถึงได้จะมาในปี 2027'

การากัส CEO ของ TOGG จะมาในรูปแบบที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ