ฮุนไดเพิ่มมูลค่าแบรนด์เป็นพันล้านดอลลาร์

ฮุนไดเพิ่มมูลค่าแบรนด์เป็นพันล้านดอลลาร์

ฮุนไดเพิ่มมูลค่าแบรนด์เป็น 17 พันล้านดอลลาร์

ฮุนไดเพิ่มมูลค่าแบรนด์เป็นพันล้านดอลลาร์

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ