ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารคืออะไร เขาทำอย่างไร จะเป็นได้อย่างไร

ระบบทางเดินอาหาร; เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโรคเกี่ยวกับลำไส้ ตับ และกระเพาะอาหาร แพทย์ระบบทางเดินอาหารคือแพทย์ที่ใช้เทคนิคการตรวจเพื่อรักษาและวินิจฉัยโรคกระเพาะ ลำไส้ ตับ ตับอ่อน และหลอดอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่บางประการของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านระบบทางเดินอาหารหรือที่เรียกว่าอายุรศาสตร์ (โรคภายใน) มีดังนี้:

  • ฟังเรื่องราวของผู้ป่วยที่เข้ามา
  • เพื่อวินิจฉัยโรคโดยใช้วิธีการวินิจฉัยที่เหมาะสม
  • หาต้นตอของปัญหาด้วยการรับฟังข้อร้องเรียนของผู้ป่วย
  • พัฒนาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับโรค
  • เพื่อติดตามขั้นตอนการรักษาผู้ป่วย
  • แสวงหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันหากจำเป็น

จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารได้อย่างไร?

การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจำเป็นต้องมีการศึกษา 6 ปีในโรงเรียนแพทย์ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 6 ปีนี้ การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมควรดำเนินการเป็นเวลา 5 ปี หลังจากกระบวนการฝึกอบรมเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้ว การฝึกอบรมย่อยระบบทางเดินอาหารสามารถเริ่มต้นได้ ระยะเวลาของการฝึกอบรมนี้คือ 3 ปี การศึกษาที่ยาวนานถึง 14 ปีกำลังรอคอยผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร

พื้นที่ทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารคืออะไร?

สาขาวิชาของแพทย์ที่ผ่านการอบรมในสาขาวิชานี้ค่อนข้างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม แบ่งคร่าวๆ ออกเป็นสองส่วนหลัก ในส่วนแรกมีโรคของทวารหนัก (ทวารหนัก) กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) ลำไส้เล็กและหลอดอาหาร ในส่วนที่สองมีโรคทางเดินน้ำดีและโรคตับ

 

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*