ยานพาหนะ NEV ล้านคันของจีน BYD ยังไม่ได้บันทึกเทป

ยานพาหนะ NEV ล้านคันของจีน BYD ยังไม่ได้บันทึกเทป

รถบรรทุก NEV คันที่ 3 ล้านของจีน BYD ขนถ่ายแล้ว

ยานพาหนะ NEV ล้านคันของจีน BYD ยังไม่ได้บันทึกเทป

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ