ผู้เชี่ยวชาญ Bevliye คืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงาน 2022

ผู้เชี่ยวชาญ Bevliye คืออะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญ Bevliye
ผู้เชี่ยวชาญ Bevliye คืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ Bevliye ได้อย่างไร เงินเดือน 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ; เขาเป็นแพทย์ที่วินิจฉัยและรักษาระบบทางเดินปัสสาวะและโรคระบบสืบพันธุ์เพศชายและความผิดปกติทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เมื่อจำเป็น ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด

ผู้เชี่ยวชาญ Bevliye ทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

 • เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้ป่วยและประวัติทางการแพทย์
 • ทำการตรวจร่างกายผู้ป่วย,
 • ขอเลือด ปัสสาวะ ตรวจคัดกรอง หรือตรวจภาพเพื่อวินิจฉัย
 • เพื่อทำการทดสอบและตรวจแผนกระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ ตรวจต่อมลูกหมาก การแข็งตัวของอวัยวะเพศ นิ่วในไต
 • เพื่อวินิจฉัยโรคระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
 • เพื่อนำวิธีการรักษาทางการแพทย์หรือศัลยกรรมมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย
 • เพื่อดำเนินการกับเนื้องอก บาดแผล นิ่วและความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ
 • การผ่าตัดต่อมลูกหมาก
 • กำกับพยาบาล ผู้ช่วย หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ให้ดูแลผู้ป่วย
 • เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากของผู้ชาย
 • เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับการรักษา ความเสี่ยง และวิธีการป้องกันโรค
 • เพื่อติดตามสถานะและความก้าวหน้าของโรค เพื่อประเมินการรักษาใหม่เมื่อจำเป็น
 • เพื่อให้การฝึกอบรมและการกำกับดูแลของบุคลากรที่ทำงานด้วย

จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ Bevliye ได้อย่างไร

เพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งให้การศึกษาหกปี หลังจากการศึกษาระดับปริญญาตรี จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจทางการแพทย์เฉพาะทาง และได้รับการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะเป็นเวลาห้าปี

คุณสมบัติที่ผู้เชี่ยวชาญ Bevliye ควรมี

 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้กฎและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดและอารมณ์
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เปิดรับการพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม
 • มีทักษะการสังเกตขั้นสูงและใส่ใจในรายละเอียด
 • ให้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งงาน 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการบินอยู่ที่ 36.140 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 45.170 TL สูงสุด 57.050 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*