โรงงาน TOGG Gemlik ถูกเปิดโดยประธานาธิบดี Erdogan

โรงงาน TOGG Gemlik ถูกเปิดโดยประธานาธิบดี Erdogan

TOGG Gemlik Factory เปิดโดยประธานาธิบดี Erdogan

โรงงาน TOGG Gemlik ถูกเปิดโดยประธานาธิบดี Erdogan

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ