ครูสังคมศึกษาคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนครูสังคมศึกษา 2022

เงินเดือนครูสังคมศึกษา
ครูสังคมศึกษาคืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นครูสังคมศึกษา เงินเดือน 2022

ครูสังคมศึกษาเป็นชื่อที่มอบให้กับผู้ที่ให้การศึกษาในสาขาที่ครอบคลุมสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูสังคมศึกษายังสามารถทำงานในโรงเรียนมัธยมในสาขาที่เกี่ยวข้องได้

ครูสังคมศึกษาทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่และความรับผิดชอบบางประการของครูสังคมศึกษา มีดังนี้

  • เพื่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
  • เพื่อจัดทำแผนการศึกษาตามกลุ่มนักศึกษาที่จะเข้ารับการอบรม
  • เพื่อนำแผนการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนและเพื่อให้ได้ความรู้และทักษะ
  • เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาขาการศึกษาที่จัดขึ้นที่โรงเรียนและจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน
  • เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แก่เด็กเกี่ยวกับคุณค่าทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
  • เพื่อรักษาระเบียบวินัยในวันที่โรงเรียนเปิดดำเนินการ
  • เพื่อติดตามพัฒนาการด้านสังคมศึกษา
  • เพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
  • ช่วยแก้ปัญหากรณีเกิดปัญหากับโรงเรียนหรือนักเรียน
  • จัดทำ สมัคร และควบคุมการสอบตามระดับของนักเรียน

การศึกษาที่จำเป็นในการเป็นครูสังคมศึกษาคืออะไร?

เพื่อที่จะเป็นครูสังคมศึกษา ก่อนอื่น จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมในสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ซึ่งเปิดเฉพาะสำหรับสาขาในคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หลังจากการศึกษาระดับปริญญาตรีนี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผู้สมัครครูทุกคนควรเห็นจะต้องเสร็จสิ้นด้วย

เงินเดือนครูสังคมศึกษา 2022

ในขณะที่ครูสังคมศึกษาก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 6.800 TL ต่ำสุด เฉลี่ย 8.600 TL สูงสุด 15.060 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*