ตลาดยานยนต์เติบโต 9% ในเดือนกันยายน หดตัว 7% ตั้งแต่ปีใหม่

ตลาดยานยนต์หดตัวร้อยละตั้งแต่ปีใหม่ ขณะที่เติบโตร้อยละในเดือนกันยายน
ตลาดยานยนต์เติบโต 9% ในเดือนกันยายน หดตัว 7% ตั้งแต่ปีใหม่

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ (ODD) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2022 ตลาดรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กเติบโต 28,4% ต่อเดือน และแตะ 8,7 คัน เพิ่มขึ้น 62.084% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ (ODD) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2022 ตลาดรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กเติบโต 28,4% ต่อเดือน และแตะ 8,7 คัน เพิ่มขึ้น 62.084% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน นับตั้งแต่ต้นปี ตลาดยานยนต์และยานยนต์ขนาดเล็กได้หดตัว 7% ต่อปีมาอยู่ที่ 520.530 แห่ง

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2022 ยอดขายรถยนต์ในประเทศและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 50,5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 13,2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และแตะระดับ 27.439 ตั้งแต่ต้นปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลง 6% ต่อปีเป็น 226.000 ในขณะที่ยอดขายรถยนต์นำเข้าและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 15,1% ต่อเดือน แต่เพิ่มขึ้น 5,3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นเป็น 34.645 ตั้งแต่ต้นปี ยอดขายรถยนต์นำเข้าลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และแตะ 294.530 คัน

ในเดือนกันยายน 2022 ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น 26,8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 2,9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่ 44.681 คัน ตั้งแต่ต้นปี ตลาดรถยนต์ลดลง 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และแตะระดับ 399.224 ในขณะที่ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 32,8% ต่อเดือน แต่เพิ่มขึ้น 26,7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และมีจำนวน 17.403 คัน ตั้งแต่ต้นปี ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กหดตัว 2% ต่อปี เป็น 121.306 คัน

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*