โรงงานของ Automonil Giant Volkswagen จะขับเคลื่อนโดย FANUC Robot

โรงงานของ Automonil Giant Volkswagen จะขับเคลื่อนโดย FANUC Robot

โรงงานทั้ง 4 แห่งของ Automonil Giant Volkswagen จะขับเคลื่อนด้วยหุ่นยนต์ FANUC 1300 ตัว

โรงงานของ Automonil Giant Volkswagen จะขับเคลื่อนโดย FANUC Robot

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ