วิศวกรเหมืองแร่คืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นอย่างไร เงินเดือนวิศวกรเหมืองแร่ 2022

วิศวกรเหมืองแร่คืออะไร เขาทำอะไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นวิศวกรเหมืองแร่ เงินเดือน
วิศวกรเหมืองแร่คืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นวิศวกรเหมืองแร่ได้อย่างไร เงินเดือน 2022

วิศวกรเหมืองแร่มีหน้าที่ประเมินความเป็นไปได้ ความปลอดภัย และผลผลิตของไซต์เหมืองแร่ วางแผนและจัดการการสกัดทรัพยากรพื้นผิวและใต้ดิน

วิศวกรเหมืองแร่ทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

งานหลักของวิศวกรเหมืองแร่คือการทำให้มั่นใจว่าการสกัดทรัพยากรใต้ดินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น แร่ธาตุ โลหะ น้ำมัน และก๊าซ ภาระผูกพันอื่น ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพมีดังนี้

 • ดำเนินการวิจัยเพื่อค้นหาแร่โลหะหรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ถ่านหิน หินและกรวด
 • การประเมินศักยภาพผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของแหล่งขุดที่ค้นพบ
 • การระบุวิธีการสกัดแร่ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ความลึกของเหมือง และชั้นสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีความปลอดภัย
 • วิเคราะห์ข้อกำหนดด้านกำลังคน ความต้องการอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อสร้างรายงานงบประมาณประจำปี
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและให้คำแนะนำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • การนำความรู้ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

จะเป็นวิศวกรเหมืองแร่ได้อย่างไร

เพื่อที่จะเป็นวิศวกรเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแผนกวิศวกรรมเหมืองแร่สี่ปี

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวิศวกรเหมืองแร่

 • มีความสามารถในการบริหารจัดการในการกำกับดูแลบุคลากรด้านการขุดและตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ การอัพเกรดและการซ่อมแซม
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของภาระงาน
 • ไม่มีการจำกัดการเดินทาง
 • เพื่อให้มีสภาวะสุขภาพในการทำงานภาคสนาม
 • สาธิตทักษะการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียนในการรายงานและนำเสนอ
 • เพื่อให้การบริหารทีมและแรงจูงใจ
 • มีคำสั่งของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสนามขุด
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหารสำหรับผู้สมัครชาย

เงินเดือนวิศวกรเหมืองแร่ 2022

ขณะที่วิศวกรเหมืองแร่ก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งและเงินเดือนเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ที่ 5.610 TL ต่ำสุด เฉลี่ย 11.000 TL และสูงสุด 25.930 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*