การผลิตยานยนต์ลดลงร้อยละต่อปีในเดือนสิงหาคม

การผลิตยานยนต์ลดลงร้อยละต่อปีในเดือนสิงหาคม

การผลิตยานยนต์ลดลงร้อยละ 13,3 ต่อปีในเดือนสิงหาคม

การผลิตยานยนต์ลดลงร้อยละต่อปีในเดือนสิงหาคม

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ