นักวิเคราะห์ธุรกิจคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนนักวิเคราะห์ธุรกิจ 2022

นักวิเคราะห์ธุรกิจคืออะไร อาชีพทำได้อย่างไร จะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างไร เงินเดือน
นักวิเคราะห์ธุรกิจคืออะไร, ทำอะไร, จะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างไร เงินเดือน 2022

นักวิเคราะห์ธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมการประเมินกระบวนการทางธุรกิจของสถาบัน คาดการณ์ข้อกำหนด เปิดเผยส่วนการปรับปรุงและผลิตโซลูชัน ระบุความต้องการของโครงการหรือโปรแกรมและสื่อสารกับผู้จัดการและคู่ค้า ทำงานเพื่อพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคสำหรับปัญหาทางธุรกิจหรือเพื่อพัฒนาความพยายามในการขายของบริษัท

นักวิเคราะห์ธุรกิจทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจที่สร้างสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

 • เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสอบหน้าที่ของธุรกิจ
 • การสร้างแผนภูมิเวิร์กโฟลว์และไดอะแกรม
 • พัฒนาระบบและออกแบบการเปลี่ยนแปลงโดยตรวจสอบการใช้งานที่มีอยู่
 • การสร้างทีมงานโครงการและงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำให้ระบบอัตโนมัติและทันสมัย
 • การแก้ปัญหาโครงการและเผยแพร่รายงานความคืบหน้า
 • จัดทำรายงานทางเทคนิคโดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้ม
 • การประชุมและการนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการวิเคราะห์
 • เพื่อวางแผนและประสานงานการพัฒนาการศึกษาวิจัยตลาดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการริเริ่มทางการตลาดพิเศษ
 • ให้การกำกับดูแลในด้านต่างๆ รวมทั้งการดำเนินงาน การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การจัดจำหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า ช่างเทคนิค และผู้บริหาร
 • การตรวจสอบผลิตภัณฑ์และโครงการที่ส่งมอบ zamเพื่อให้แน่ใจว่าเสร็จทันที

จะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างไร?

มหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาสี่ปี จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากสาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการและธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือแผนกสถิติ

นักวิเคราะห์ธุรกิจต้องมีคุณสมบัติ

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตโซลูชั่นในการเผชิญกับปัญหา
 • มีทักษะทางคณิตศาสตร์
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการวางแผนและการจัดองค์กร
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • แสดงให้เห็นถึงความชอบในการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการและวิธีการที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการทำงานที่รอบคอบและมีรายละเอียด

เงินเดือนนักวิเคราะห์ธุรกิจ 2022

ในขณะที่นักวิเคราะห์ธุรกิจก้าวหน้าในสายอาชีพ ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 5.500 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 10.070 TL สูงสุด 17.690 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


*