'ระยะเวลาเทราวัตต์ชั่วโมง' เริ่มต้นขึ้นในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

'ระยะเวลาเทราวัตต์ชั่วโมง' เริ่มต้นขึ้นในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ยุค 'Terawatt Hour' เริ่มต้นขึ้นในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

'ระยะเวลาเทราวัตต์ชั่วโมง' เริ่มต้นขึ้นในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ