ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า Genie จะเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์ในปีนี้

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า Genie จะเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์ในปีนี้

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะเติบโต 165% ในปีนี้

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า Genie จะเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์ในปีนี้

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ