การนำเสนอรูปแบบใหม่ของเวสป้าในสถานกงสุลอิตาลี

การนำเสนอรูปแบบใหม่ของเวสป้าในสถานกงสุลอิตาลี

New Model Presentation โดย Vespa ที่สถานกงสุลอิตาลี

การนำเสนอรูปแบบใหม่ของเวสป้าในสถานกงสุลอิตาลี

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ