มณฑลไห่หนานของจีนจะแบนยานพาหนะเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย

มณฑลไห่หนานของจีนจะแบนยานพาหนะเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย

มณฑลไห่หนานของจีนจะแบนยานพาหนะเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในปี 2030

มณฑลไห่หนานของจีนจะแบนยานพาหนะเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ