วิศวกรสิ่งทอคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นอย่างไร เงินเดือนวิศวกรสิ่งทอ 2022

วิศวกรสิ่งทอคืออะไร เขาทำอย่างไรเพื่อเป็นวิศวกรสิ่งทอ
วิศวกรสิ่งทอคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นวิศวกรสิ่งทอได้อย่างไร เงินเดือน 2022

วิศวกรสิ่งทอ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาวัสดุสิ่งทอ จัดการการทำงานทั่วไปของเทคโนโลยีเสื้อผ้า ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพสูง

วิศวกรสิ่งทอทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

ลักษณะงานทั่วไปของวิศวกรสิ่งทอที่รับผิดชอบพัฒนาประเภทผ้าเพื่อใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน ยานยนต์ มีดังนี้

 • การประเมิน ระบุ และคัดเลือกผ้าหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยสื่อสารกับซัพพลายเออร์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่ร้องขอ
 • เพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตตัวอย่าง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดที่ร้องขอ เช่น ความทนทาน ระดับสีที่ระบุ
 • ควบคุมมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ
 • การวิจัยและพัฒนาผ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น วัสดุชีวการแพทย์ คอมโพสิตหรือสิ่งทอเพื่อการกีฬา
 • พัฒนาความคิดและเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตเส้นด้ายและผ้า
 • การสร้างส่วนประกอบทางเคมีที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพที่เหนือกว่า
 • สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ออกแบบและผลิตและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค
 • ติดต่อทีมขายและดูแลให้ยอดขายเข้าถึงลูกค้าที่เหมาะสม
 • อธิบายลักษณะสินค้าให้กับลูกค้าในฐานะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 • ประเมินข้อร้องเรียนของลูกค้า

จำเป็นต้องมีการศึกษาอะไรบ้างในการเป็นวิศวกรสิ่งทอ?

ในการเป็นวิศวกรสิ่งทอ จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาจากแผนกวิศวกรรมสิ่งทอของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวิศวกรสิ่งทอ

 • มีความรู้ด้านเทคนิคระดับสูงและทักษะการปฏิบัติที่ดี
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมและสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในแผนกอื่นๆ
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ ตามความจำเป็น
 • มีความสามารถทางกายภาพในการทำงานในพื้นที่ปิด เช่น ห้องปฏิบัติการหรือโรงงาน
 • ปฏิบัติตามกำหนดเวลา,
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหารสำหรับผู้สมัครชาย

เงินเดือนวิศวกรสิ่งทอ 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งวิศวกรสิ่งทอมีค่าต่ำสุด 5.500 TL เฉลี่ย 6.440 TL สูงสุด 10.260 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ