วิศวกรคอมพิวเตอร์คืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนวิศวกรคอมพิวเตอร์ 2022

วิศวกรคอมพิวเตอร์
วิศวกรคอมพิวเตอร์คืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร เงินเดือน 2022

วิศวกรคอมพิวเตอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้า ออกแบบ พัฒนาและทดสอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงชิป เซ็นเซอร์อนาล็อก แผงวงจร คีย์บอร์ด โมเด็ม และเครื่องพิมพ์ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม และอัลกอริธึม

วิศวกรคอมพิวเตอร์ทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

วิศวกรคอมพิวเตอร์สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การจัดการระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ความรับผิดชอบทางวิชาชีพทั่วไปของวิศวกรคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดงานแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มีดังนี้

 • ทำการทดสอบฮาร์ดแวร์ตามปกติโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทดสอบที่มีอยู่
 • ทำการทดสอบความถูกต้องสำหรับเมนบอร์ดใหม่และที่กำหนดค่าใหม่
 • ดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติและแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • ปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ากับอุปกรณ์เก่า
 • ทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นมือถือใหม่
 • ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ธุรการสำหรับฟังก์ชันเครือข่ายภายในและการใช้แอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามจากการแฮ็กที่อาจเกิดขึ้น
 • คาดการณ์ความต้องการและจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำรองเมื่อจำเป็น

จำเป็นต้องมีการศึกษาอะไรบ้างในการเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์

ในการเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากแผนกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สี่ปี

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติอื่น ๆ ของวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่คาดว่าจะมีความสามารถทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและมีทักษะในการแก้ปัญหาสามารถจัดกลุ่มได้ตามหัวเรื่องต่อไปนี้

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและมีสมาธิเป็นเวลานาน
 • ให้มีความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์
 • แสดงให้เห็นถึงความชอบในการทำงานเป็นทีม
 • ความเต็มใจที่จะเรียนรู้นวัตกรรมระดับมืออาชีพ
 • ไม่มีภาระผูกพันทางทหารสำหรับผู้สมัครชาย

เงินเดือนวิศวกรคอมพิวเตอร์ 2022

ขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของวิศวกรคอมพิวเตอร์อยู่ที่ 5.500 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 8.440 TL สูงสุด 18.230 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ