ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร นักรังสีวิทยาเงินเดือน 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาคืออะไร ทำอย่างไร จะเป็นเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาได้อย่างไร
นักรังสีวิทยาคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นแพทย์รังสีได้อย่างไร เงินเดือน 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา; เป็นตำแหน่งระดับมืออาชีพที่มอบให้กับบุคคลที่ติดตามโรคของผู้ป่วยในระหว่างกระบวนการวินิจฉัยและรักษาในสาขารังสีวิทยาและดำเนินการตามขั้นตอนทางรังสีเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา การวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจและทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เป็นปัญหา จากนั้นผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้านรังสีวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่ของนักรังสีวิทยาที่สามารถทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน มีดังนี้

 • เพื่อให้สามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ดูโรค และวินิจฉัยปัญหาได้
 • การใช้เครื่องฟลูออโรสโคปีถ่ายส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย เช่น ศีรษะ มือ เท้า และปอด
 • เพื่อทำการตรวจหลอดอาหาร ลำไส้ และกระเพาะอาหารของผู้ป่วยที่ทราบบริเวณที่ถ่าย เช่น histilography, urography ทางหลอดเลือดดำ,
 • เพื่อนำไปใช้และประเมินผลกระบวนการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
 • เพื่ออพยพการก่อตัวเช่นฝีและซีสต์ในร่างกาย
 • angiography,
 • เนื่องจากพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เป็นพื้นที่ที่ปล่อยรังสี จึงมั่นใจได้ว่าการแผ่รังสีในบริเวณนี้จะถูกควบคุมให้เหลือน้อยที่สุดสำหรับทั้งตัวมันเองและบริเวณโดยรอบ
 • ทำการตรวจแมมโมแกรม
 • ดำเนินการตรวจสอบด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กและประเมินผลการทดสอบทั้งหมด
 • ปรึกษากับแพทย์ที่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับโรค
 • เพื่อติดตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในสาขารังสีวิทยา ติดตามสิ่งตีพิมพ์ในสาขานี้ และเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

การศึกษาที่จำเป็นในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาคืออะไร?

เพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา ก่อนอื่นต้องสำเร็จการศึกษาคณะแพทย์เป็นเวลา 6 ปี จากนั้นเมื่อทำการสอบ TUS จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสำหรับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขารังสีวิทยา ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมเฉพาะทางสามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาได้ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะเกษียณเร็วกว่าหน่วยอื่น เนื่องจากการเอ็กซ์เรย์ถูกถ่ายในพื้นที่ที่มีลำแสงที่มีรังสีอยู่มาก

นักรังสีวิทยาเงินเดือน 2022

ขณะที่นักรังสีวิทยาก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยที่พวกเขาได้รับคือ 20.000 TL ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย 20.570 TL สูงสุด 42.450 TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ