ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นได้อย่างไร เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญนิติเวช 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชคืออะไร เขาทำอย่างไรเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวช เงินเดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชคืออะไร เขาทำอะไร จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชได้อย่างไร เงินเดือน 2022

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญแก่หน่วยงานตุลาการในสาขาการแพทย์ วิเคราะห์ผลการวิจัยและหลักฐานที่รวบรวมจากที่เกิดเหตุ โดยใช้ความรู้และวิธีการทางการแพทย์ นำเสนอบทวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพิจารณาคดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชทำอะไร? หน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเขาคืออะไร?

หน้าที่โดยทั่วไปของนิติเวชแพทย์ผู้ให้หลักฐานทางการแพทย์โดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางกฎหมายของบุคคลและสังคม มีดังนี้

 • ดำเนินการสอบสวนที่เกิดเหตุ
 • จากที่เกิดเหตุหรือบุคคล รวบรวมและทดสอบเลือด ผม ปัสสาวะ และตัวอย่างเนื้อเยื่อ
 • ทำการชันสูตรพลิกศพ
 • ดำเนินการตรวจสอบการระบุตัวตน เช่น การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ การตัดสินความเป็นพ่อ
 • ตรวจสอบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและยืนยันความถูกต้อง
 • เพื่อดำเนินการสอบสวนทางอาญาและขีปนาวุธ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามโปรโตคอลและระเบียบข้อบังคับของห้องปฏิบัติการทั้งหมด
 • จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามการวิเคราะห์หลักฐาน
 • เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ทางนิติเวช เพื่อป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในฐานข้อมูล
 • การบำรุงรักษาและการดูแลอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 • ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นักจิตวิทยานิติเวช และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนอาชญากรรม
 • ร่วมมือกับสมาชิกทีมนิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาใดที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช

เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มหาวิทยาลัยจะต้องสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์หกปี หลังจากการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ และรับการฝึกอบรมนิติเวชศาสตร์เฉพาะทางเป็นเวลาสี่ปี

คุณสมบัติที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชควรมี

 • แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาที่แข็งแกร่ง
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • มีทักษะการสังเกตขั้นสูงและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความอดทนและมีสมาธิสูง
 • เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายของการวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ดำเนินการ
 • ในการแก้ปัญหา แสดงวิธีการที่มีเหตุผลและเป็นกลาง
 • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดและอารมณ์
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • มีระเบียบวินัย

เงินเดือนผู้เชี่ยวชาญนิติเวช 2022

ในปี 2022 ตำแหน่งที่พวกเขาทำงานและเงินเดือนเฉลี่ยของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ในขณะที่พวกเขาก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา ต่ำสุด 9.640TL, สูงสุด 14.780TL

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ