ตลาดยานยนต์หดตัวร้อยละตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน

ตลาดยานยนต์หดตัวร้อยละตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน

ตลาดยานยนต์หดตัว 2% ในเดือนเมษายน 18% นับตั้งแต่วันปีใหม่

ตลาดยานยนต์หดตัวร้อยละตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ