การแข่งขันการออกแบบในอนาคตของ OIB Automotive เริ่มแล้ว

การแข่งขันการออกแบบในอนาคตของ OIB Automotive เริ่มแล้ว

OIB เริ่มต้นการแข่งขันการออกแบบยานยนต์ในอนาคต

การแข่งขันการออกแบบในอนาคตของ OIB Automotive เริ่มแล้ว

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ