Toyota เร่งขับเคลื่อนไฮโดรเจนในยุโรป

Toyota เร่งขับเคลื่อนไฮโดรเจนในยุโรป
Toyota เร่งขับเคลื่อนไฮโดรเจนในยุโรป

โตโยต้ายังคงเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในบริบทนี้ Toyota ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Air Liquide และ CaetanoBus เพื่อพัฒนาโซลูชันไฮโดรเจนแบบบูรณาการ

ข้อตกลงนี้รวมถึงความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มยานยนต์ใหม่เพื่อเร่งการใช้ไฮโดรเจนในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ทั้งขนาดเล็กและหนัก ความร่วมมือที่ลงนามโดยบริษัททั้งสามนี้ สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนของการขนส่ง และนำเสนอโซลูชั่นการสัญจรที่หลากหลาย

ด้วยข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสามบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเสริมของพวกเขา โดยกล่าวถึงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดของการเคลื่อนย้ายไฮโดรเจน ในห่วงโซ่คุณค่านี้ จะมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การผลิตไฮโดรเจนทดแทนหรือคาร์บอนต่ำ การกระจายไฮโดรเจน โครงสร้างพื้นฐานการเติมไฮโดรเจน และการใช้ไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในกลุ่มยานยนต์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะรวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีไฮโดรเจนเข้ากับรถโดยสาร ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก และรถยนต์

โตโยต้าจะสำรวจโอกาสร่วมกัน เพิ่มความต้องการ และนำเสนอโซลูชั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงไฮโดรเจนสำหรับการใช้งานด้านการเคลื่อนไหวอื่นๆ ด้วยความร่วมมือกับผู้เล่นหลักในการขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน ความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของระบบนิเวศไฮโดรเจนใหม่ทั่วยุโรป กิจการใหม่นี้คือ zamนอกจากนี้ยังแสดงถึงก้าวสำคัญสู่ความพร้อมของรัฐบาลยุโรปสำหรับเทคโนโลยีไฮโดรเจนใหม่ ๆ และลดการปล่อย CO2

ด้วยความร่วมมือนี้ โตโยต้าจะค่อยๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไฮโดรเจนและไฮโดรเจนในขณะที่ยังคงรักษาระดับเดิมไว้ zamเขายังเน้นย้ำว่าจะสร้างโอกาสใหม่ในด้านความคล่องตัวไปพร้อม ๆ กัน

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ