แนวทางซอฟต์แวร์ ERP

แนวทางซอฟต์แวร์ ERP
แนวทางซอฟต์แวร์ ERP

ซอฟต์แวร์ ERP แม้ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สัมผัสผู้คนและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของบริษัท แต่ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกระบวนการหรือกำหนดรูปแบบกระบวนการ การเกิดขึ้นของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในอัตราความสำเร็จของโครงการ ERP ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของตัวแปรหลายอย่าง . มาดูตัวแปรเหล่านี้กัน

 • การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของบริษัท
 • ระดับความสามารถของพนักงานบริษัทและคู่ค้าทางธุรกิจ
 • แนวทางของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและความชัดเจนในสิ่งที่จำเป็น
 • การเลือกทีมงานโครงการที่เหมาะสมและพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมภายในบริษัท
 • ขอบเขตที่พนักงานบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนิสัย
 • ความเชื่อของผู้บริหารบริษัทและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของระบบ ERP มาอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จจึงไม่ประสบความสำเร็จ

 • ไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลที่ผลิตได้
 • โครงการเกินงบประมาณ
 • ไม่สามารถทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมได้เนื่องจากความยากลำบากในการใช้โครงการ
 • ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกระบวนการของบริษัทกับโปรแกรม
 • ผู้บริหารและเจ้าของบริษัทที่คิดว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับระบบ ERP ไม่สามารถชดเชยได้
 • ความล้มเหลวของหน่วยงานในการปฏิบัติตามระบบ ERP

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่ต้นว่าหัวข้อที่กล่าวถึงระหว่างกระบวนการขายของระบบซอฟต์แวร์ ERP ไม่ตรงกับความเป็นจริงของบริษัทและซอฟต์แวร์ที่ใช้

ปัญหาในสถานการณ์นี้คือความต้องการและผลลัพธ์ของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพยายามปรับกระบวนการที่ไม่ถูกต้องให้เข้ากับระบบ เมื่อสร้างระบบ ERP สิ่งสำคัญคือต้องสามารถออกแบบใหม่ได้ตามความต้องการที่เรียบง่ายแต่มีอยู่จริง คิดถึงเหลือเกิน zamใช้เวลาสักครู่ในการใช้จ่ายและเอาใจใส่มากขึ้น แต่โดยทั่วไปน้อย zamสละเวลาสักครู่ พัฒนาหรือศึกษาที่ยาก zamการใช้เวลา เปลี่ยนมาตรฐานโปรแกรม ความพึงพอใจในการทำงานที่ดีและประสบความสำเร็จถือเป็นความเข้าใจผิด ในความเป็นจริง มีแนวโน้มและเป็นจริงมากขึ้นที่จะเข้าใจความต้องการที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่เรียบง่าย ทีละขั้นตอน และเป็นจริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในระบบที่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ควรสร้างคำตอบตามตัวแปรต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์ ERP จะเข้าสู่กระแสปกติในอนาคตหรือไม่ แนวคิดของโครงการจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่ ไม่ว่าโครงสร้างของงานจะเหมาะสมหรือไม่ นี้. . ความจริงที่ว่าเทคโนโลยีคลาวด์ได้เปลี่ยนแนวคิดของโครงการในปัจจุบัน บ่งชี้ว่าพวกเขาจะนำคำถามและความต้องการที่แตกต่างกันมาในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคำถามเหล่านี้ ต้องมีการกำหนดกระบวนการ ERP พื้นฐานขึ้น ทุกวันนี้ ซอฟต์แวร์ ERP กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าสิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและพัฒนาและพยายามตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในโลกของเทคโนโลยีที่ประสบการณ์การพัฒนาที่แตกต่างกันในหลายสาขาเกือบทุกวันด้วยซอฟต์แวร์ ERP การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจตามนั้น มาตรฐานและการจัดระบบของกระบวนการตามภาคส่วนจะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานด้วยกระบวนการและวิธีการที่ถูกต้อง และช่วยให้ธุรกิจ เพื่อทำงานด้วยกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสม ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการจัดการทรัพยากร

ในซอฟต์แวร์ Zinger Stick canias4.0 เป็นระบบ ERP ที่บูรณาการและปรับเปลี่ยนได้อย่างสมบูรณ์สำหรับธุรกิจทุกขนาด การวางแผนทรัพยากรองค์กร ระบบสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบกำหนดเองขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท ซอฟต์แวร์ ERP ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและรักษาโครงสร้างการแข่งขัน ด้วยเฟรมเวิร์กการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ให้ความยืดหยุ่นไม่จำกัด

โฆษณาที่เกี่ยวข้อง

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ