เงินสนับสนุนล้านลีร่าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของตุรกี

เงินสนับสนุนล้านลีร่าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของตุรกี

เงินสนับสนุน 300 ล้านลีร่าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในตุรกี

เงินสนับสนุนล้านลีร่าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของตุรกี

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ