ซาอุดีอาระเบียจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้านับพันคันจากบริษัท Lucid

ซาอุดีอาระเบียจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้านับพันคันจากบริษัท Lucid

ซาอุดีอาระเบียจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้า 100 คันจาก Lucid Company

ซาอุดีอาระเบียจะได้รับรถยนต์ไฟฟ้านับพันคันจากบริษัท Lucid

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของคุณ